Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Mısır Alfabesi

Mısır Alfabesi

Mısır alfabesi, bu alfabe tarihin en karmaşık alfabesidir. Özellikle kullanılan hiyeroglif yazıları birçok araştırmacı tarafından araştırılan ve hala gizemli kalan yanları olan bir alfabedir. Hiyeroglif alfabesinde birbirinden kolaylıkla ayırt edilebilen yüzlerce sembol bulunmaktadır. Alfabede her işaret bir sesi veya nesneyi temsil etmektedir. Bu alfabede kullanılan yazı soldan sağa veya sağdan sola ya da yukarıdan aşağı şekilde olabilir. Bu alfabe ile yazılan yazıtları okuyabilmek için Ölçüt olarak verilen sembolleri insan veya hayvan figürlerinin baktıkları yönler belirlemektedir. Mısır alfabesi olan hiyeroglif de yaklaşık olarak yedi yüz civarında işaret bulunur. Bu yüzdende hem okuma hem de yazma oranı düşük bir alfabedir. Çünkü hiyeroglif bir harf yazısı değildir. Tamamen işaretlere dayalı bir alfabedir. Bu alfabeyi yazabilmek için çok eski çağlarda kullanıldığı dönemlerde yazıcı melekler denen kişiler vardı. Bu kişiler çok uzun eğitimlerden sonra ancak yazma meleği görevine geçerlerdi. Ayrıca hiyeroglif o kadar zor bir yazı çeşidiydi ki Mısır da bir sanat haline gelmişti.

Mısır alfabesi olan bu hiyeroglif alfabesi bazı işaretlerde bir harfe bazılarında ise iki, bazılarında da üç harfe eş gelirken bazılarında ise bir kelimeye karşılık gelir. Bu duruma örnek olarak Latin kökenli dillerde 'x' işaretinin Türkçedeki dönüşümü 'KS' harfleridir. Ayrıca bu alfabede yazılacak olan kelimenin anlamını tamamlayan veya güçlendiren çizimler vardır. Bu duruma örnek ise bastonlu bir adam figürü yaşlı adam demektir. Bu kullanılan yazım tarzı mısır tapınaklarının duvarlarında veya mezarlarında görülmüştür. Bu tarza benzeyen mısır alfabesinde üç yazım tarzı daha vardır. Bunlar;
 • Hieratik Yazı: bu yazı türü hiyeroglif yazının el yazısı haline denilmektedir. Bu yazıyı rahipler ve katipler kayıt tutmada kullanırlardı. Bu sistem M. Ö. Üç yüzlü yıllara dayanmaktadır.
 • Demotik Yazı: bu yazı türünde çimlerin daha basit olduğu bir yazı biçimidir. Günlük yazışmalar için halk tarafından kullanılan bir yazı çeşididir.
 • Koptik Yazı: En son olarak da Koptik yazı türü Hristiyan mısırlılar tarafından kullanılan ve Yunan alfabesine yaptıkları altı harflik ilave ile oluşan bir yazıdır. Bu yazı Kıpti kilisesi tarafından halen kullanılmaktadır.

Mısır alfabesinde kullanılan semboller

 • Bilinmeyen çizgiler,
 • Gizemli resimler,
 • İşaretler,
 • Taslaklar,
 • İnsanlar,
 • Şifreler,
 • Masal yaratıkları,
 • Hayvanlar,
 • Meyveler,
 • Bitkiler,
 • Araçlar,
 • Örgüler,
 • Elbise parçaları,
 • Geometrik şekiller,
 • Dalgalı çizgiler ve alevler, kullanılmaktadır. Bu simgelerin hepsi ya bir tahta üzerine ya da taş üzerine sayısız şekillerde papirüs dediğimiz şekilde yazılmıştır. Özellikle tapınak duvarlarında anı levhalarında, mezar odalarında, mezar taşları üzerinde, çekmecelerde ve tabutların üzerilerinde görülen bir yazıdır. Mısırlılar eski uluslar içerisinde yazmayı en çok seven kültürdür.
Mısır alfabesinin çok eski tarihlere dayanan bir geçmişi vardır. En çok yazının yazılması için kullanılan yöntem ise papirüs denilen sazlardan elde edilen özel yapılmış bir çeşit kâğıt üzerine mürekkep veya fırça kullanılarak yazılan bir yazıdır. Bu hiyeroglif yazı çeşidini ilerleyen dönemlerde mısırlılar daha kolay bir hale uyarlamışlardır. Bu yeni uyarlama biçimine de Stenografi denilmiştir. Mısırlılar alfabe olarak şekilleri ve resimleri daha aktif olarak kullanan bir toplumdu. O yüzdende özellikle geçmiş dünya tarihinde en çok ilgi çeken ve araştırılması halen devam eden bir alfabe olmayı başarmıştır.
Son Güncelleme : 18.01.2024 23:49:42
Mısır Alfabesi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Mısır Alfabesi Yorumları
şifre

2 Yorum Yapılmış "Mısır Alfabesi"
Mısır alfabesinde sürekli şekiller var. Bu bana biraz zor geliyor. Özellikle yazı yazarken bu şekillerin kullanılması, ayrıca şekil sayısının az olması nedeni ile yazı ile iletişim zor oluyodur. Peki hala günümüzde de mısırın bu alfabeleri kullanılıyor mudur?
Tüzmen . 08.10.2018 03:28:03
CEVAP YAZ
10.sınıfım ve bana verilen proje papirüs kağıdı üzerine yazılarını yazıp Türkçeye çevirmek yalnız türkçesi hiçbiyerde yok peki bu alfabenin türkçe karşıtı var mı? lütfen biri bana yardımcı olabilir mi?
Irem . 24.03.2020 16:48:53
CEVAP YAZ
Türk Alfabesi
Türk Alfabesi
Türk alfabesi, 1 Kasım 1928 tarihinde 1353 sayılı kanunla kabul edilmiştir. Alfabede Latin harfleri temel alınmıştır. Kabul edilen kanuna göre, alfabede 29 harf bulunmaktadır. Alfabe büyük ve küçük harfler sırayla yazılmaktadır. Ünlü harflerden 'a, ı...
Alfabe Sırası
Alfabe Sırası
Alfabe sırası, Dış ve iç çevremizde doğru iletişim kurmak için diksiyonumuza dikkat etmemiz gerekir. Yanlış telaffuz bizim kendimizi ifade edemememize neden olur ve yanlış anlaşılmalarla sık sık karşılaşırız. Alfabe sırası seslerin yan yana gelmesiyl...
Arap Alfabesi
Arap Alfabesi
Arap alfabesi, Latin alfabesinin dışında dünyada yazı dili olarak benimsenmiş ve kullanılmış olan yazı sistemidir. İslam dinini benimsemiş olan ülkelerde kullanılmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu da bu alfabeyi kullanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti ise 192...
Çin Alfabesi
Çin Alfabesi
Çin Alfabesi, dünya üzerinde konuşulan ve yazılan bir dil olmaktadır. Bu alfabenin tarihi oldukça eskiye dayanmaktadır. Yapılan araştırmalara göre 3500 yıllık bir geçmişi olmaktadır. Yapılan araştırmalarda, M. Ö. 12. Yüzyıla kadar dayanmaktadır. Yapı...
Hintçe Alfabe
Hintçe Alfabe
Hintçe Alfabe, Hintçe bir Hint dilidir. Hindistan'ın yerli halkı antik ve kutsal olan dillerini farklı alfabeler aracılığı ile yazıya dökmüşlerdir. Çok eski devirlerde, insanların anlaşması konuşmayla ve işaretlerle oluyordu. Daha sonraları, bazı şey...
Alfabe Çeşitleri
Alfabe Çeşitleri
Alfabe Çeşitleri; Alfabe kelimesi Fransız kökenli bir kelimedir. Alfabe eski çağlardan günümüze dek ağız ve dil yolu ile bazı seslerin çıkarılmasını sağlayan ve yazıya dökülen karşılıktır.Yunan Alfabesi: Yunan alfabesi Sami alfabesinden yararlanılara...
Latin Alfabesi
Latin Alfabesi
Latin alfabesinin temelini Latin harfleri oluşturmaktadır. Bu alfabeye Roma alfabesi de denilmektedir. Orijinal Latin alfabesinde 23 harf bulunmaktadır ve dünyada en fazla kullanılan alfabe seçeneğidir. Latin alfabesini kullanan ilk dil Eski Latinced...
Görme Engelliler Alfabesi
Görme Engelliler Alfabesi
Görme engelliler alfabesi, başka bir adı Braille alfabesi, diğer adı da Körler alfabesidir. Louis Braille tarafından 1821 yılında geliştirilmiş ve görme engellilerin okuyup yazmaları için kullanılan alfabedir. Dikdörtgen düzen üzerine dizilerek altı ...
Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabeler
Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabeler
Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeler hem yaşadıkları yer hem de yaşam şekillerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Orta Asya'dan günümüze kadar beş farklı alfabe kullanan Türk devletleri, kullandıkları bu alfabelerle tarihe de ayrıca ö...
Roma Alfabesi
Roma Alfabesi
Roma Alfabesi, Roma alfabesinin diğer adı Latin alfabesidir. Latin kültürünün temelini oluşturur. Roma alfabesinde 23 harf vardır. Roma alfabesi oluşturan büyük ve küçük harfler bulunmaktadır. Günümüzde yeryüzünde en yaygın dil Roma alfabesi yani Lat...
Türkçe Alfabe
Türkçe Alfabe
Türkçe Alfabe, Güzel dilimizin ve eşsiz yurdumuzun alfabesi olan, Türkiye Türkçesinde kullanılan harflerin yer aldığı alfabedir.Türkçe alfabe 1 Kasım 1928 yılında harf inkılabı ile kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Atatürk devrimlerinden biri ola...
Ukrayna Alfabesi
Ukrayna Alfabesi
Ukrayna alfabesi, Ukrayna ülkesinin resmi dili olan Ukraynacayı yazmak ve okumak için kullanılan alfabedir. Eski tarihlerden gelen Kiril alfabesinin Ulusal olan varyasyonlarındandır. Bazen Ukraynaca metinler bazen Kiril alfabesi ile okunamadığın da L...

 

Türk Alfabesi
Alfabe Sırası
Arap Alfabesi
Çin Alfabesi
Hintçe Alfabe
Alfabe Çeşitleri
Latin Alfabesi
Görme Engelliler Alfabesi
Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabeler
Roma Alfabesi
Türkçe Alfabe
Ukrayna Alfabesi
Ermeni Alfabesi
İngilizce Alfabe
Enokyan Alfabesi
Kuranı Kerim Alfabesi
Japonca Alfabe
Kuran Alfabesi
Kiril Alfabesi
Dilsiz Alfabesi
İbranice Alfabe
Fonetik Alfabe
Hawaii Alfabesi
Eski Türk Alfabesi
Orhun Alfabesi
Azerbaycan Alfabesi
Uygur Alfabesi
Kör Alfabesi
Gürcü Alfabesi
Tayland Alfabesi
Popüler İçerik
Ermeni Alfabesi
Ermeni Alfabesi
Ermeni Alfabesi, Ermenistanda kullanılan ve 38 harften oluşan bir alfabe olmaktadır. 31 harf ünsüz harf, 7 harf ise ünlüdür. Okullarda, kiliselerde ve...
İngilizce Alfabe
İngilizce Alfabe
İngilizce alfabe, toplamda 26 harften oluşan, Türkçe alfabeden farklı olarak q, w ve x harflerini barındıran, latin alfabesi temel alınarak oluşturulm...
Enokyan Alfabesi
Enokyan Alfabesi
Enokyan alfabesi; Bu alfabe çeşidi İbraniler tarafından alfabeler değiştirilerek meydana getirildiği, tanrı sembolleri ve kutsal melek sembolleri içer...
Kuranı Kerim Alfabesi
Kuranı Kerim Alfabesi
Kuran-ı Kerim Alfabesi, islam dininin ana kitabı olan Kuran-ı Kerim' de birbirinden güzel ve farklı anlamları ifade eden toplam 28 harf bulunmaktadır....
Japonca Alfabe
Japonca Alfabe
Japonca Alfabesi, Japonya da Japon halk tarafından kullanılan 3 tür alfabe vardır. Bunlar  Kanci Hiragana Katakana Japonlar Çinliler ile yakla...
Kuran Alfabesi
Kuran Alfabesi
Kuran Alfabesi, Kur'an'ın kendine has bir dili ve alfabesi olan (Kur'an Alfabesi) tamamen farklı bir kavramı oluşturur. Kur'an-ı Kerim alfabesi 28 har...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Türk Alfabesi
Alfabe Sırası
Arap Alfabesi
Çin Alfabesi
Hintçe Alfabe
Alfabe Harfleri
Yardıma İhtiyacım Var
Braille Alfabesi
Şifrenin Açılımı
Harf Konumu
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Alfabe Harfleri
Yardıma İhtiyacım Var
Braille Alfabesi
Şifrenin Açılımı
Harf Konumu
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024