Melek Alfabesi Kullanımı ve Tarihi
22 Haziran 2024

Melek Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Melek Alfabesi, Enokyan Büyü Alfabesi olarak da bilinir ve 1580'li yıllarda Dr. John Dee ve Edward Kelley tarafından ortaya atılmıştır. Bu alfabe son derece karmaşık bir dil ve sembol sistemidir. Dee ve Kelley, bu sistemi bedensiz varlıklar tarafından kendilerine iletildiğini öne sürmüşlerdir. İnançları gereği bu varlıkları melek olarak tanımlamışlar ve onların öğretileri melek alfabesi (Enokyan) olarak günümüze kadar gelmiştir.

19. yüzyılın sonlarında, Golden Dawn cemiyeti üyesi olan Aleister Crowley ve McGregor Mathers tarafından bu konuda önemli çalışmalar yapılmıştır. Bu sistemin evren görüşü şu şekildedir: Fiziksel evren, iki yöne aynı anda hareket eden dört boyutlu bir hiperküredir. Einstein evreni düşünüldüğünde (buna zaman benzeri hareket denir), hiperküre elemanlara ve bu elemanlar da alt elemanlara bölünmüştür. Bu alt elemanlar da ayrıca bölünür. Dolayısıyla, bütünün her biriminin içerdiği güç istenildiğinde belirli ya da genel olabiliyor.

Varlıklar, bu güçlerin çeşitli çalışmalarında kullanılacak insan dışı bir dilde yazılı bir dizi metin (anahtar veya çağrı) vermişlerdir. Bu sistemde ayrıca, gezegen güçleri gibi oldukça yaygın Rönesans büyücülük unsurları da vardır.

Melek Alfabesi ve Fonetik

Melek alfabesi, kelimelerin aynı Kabaladaki Dal dili gibi titreşimler ve fonetik üzerine kurulu bir dildir. Hatta birçok kelimenin tehlikeli olduğu, okumak yerine sadece yazmakla işe yaradığı söylenir. Bu sistemde kelimelerin okunuşu ve telaffuz edilişi orijinal dilden farklı bir dile çevrildiğinde bile anlamını yitirir. Bu yüzden söylemde bir mantık hatası vardır. Melek dili de son 400 yıl içerisinde ufak değişikliklere uğramıştır. Okunuş şekilleri modern hale getirilerek bu günün kullanıcılarına daha kolay bir yöntem sunulmuştur.

Alfabe Seslendirmeleri

 • A; Genelde ah
 • B; Genelde beh
 • C; Genelde keh
 • D; Genelde deh
 • E; Genelde eh
 • F; Genelde feh, bazı durumlarda eff
 • G; Genelde geh ya da ge, bazı durumlarda eg
 • H; Genelde heh
 • İ; Genelde Ee
 • J; Genelde jeh
 • K; Genelde keh
 • L; Genelde leh, bazen el
 • M; Genelde meh, bazen em
 • N; Genelde neh, bazı durumlarda en noo ya da nu
 • O; Genelde oh
 • P; Genelde peh
 • Q; Genelde qeh bazen queh ya da quah
 • R; Genelde reh, rah, bazen de ar
 • S; Genelde seh bazen ess
 • T; Genelde teh
 • U; Genelde ueh
 • V; Genelde veh
 • W; Genelde weh (Çok nadiren kullanılan bir sestir)
 • X; Genelde ts, bazen de sah
 • Y; Genelde yeh, bazı kelimelerde Ee
 • Z; Genelde zeh, bazı kelimelerde zod, nadiren de zoad

Melek Alfabesi Fonetiğinin Önemi

Bu durumda yukarıdaki metni okumak için önce fonetiği ve titreşim vurgulama etkisini bilmekte fayda var. Bu gibi dillerde yazmakla sonuca ulaşılamıyor çünkü yüzyıllardır kelimelere yüklenen enerjilerin titreşimleri ile çalışılıyor. Melek dili metinleri, doğaüstü varlıkların davetlerini içeren bir dizi çağrılar içerdiğinden kelimelerin nasıl telaffuz edileceği ve seslendirilmesi önemlidir. Çoğu büyüde, metin içerisindeki seslendirme hataları potansiyel bir tehlike oluşturduğu söylenmektedir.

Aşağıdaki çalışma, John Dee'nin Melek alfabesinin okunuşu üzerine bir çalışmasıdır. Bulunduğu dönemde John Dee, elinde başka fonetik alfabesi olmadığından çalışmasını İngiliz fonetiğine göre yapmıştır. John Dee, dg için yumuşatılmış g sesini kullanmıştır (Fonetik bilgisi olanlar daha iyi anlayacaktır). İngilizcede "gem" sözcüğü iyi bir örnektir (cem) diye okunur (açık e ile). Dee, çalışmasında birçok sesli harf üzerine vurgulama yapmıştır. Uygulama içerisinde ds di-es olarak seslendirilir. Z harfi "zod" olarak seslendirilir (İngilizce'de zet ya da zi olarak seslendirmenin aksine). İngilizce'de u harfi yu olarak seslendirildiğinden Yule (Tr-yul) kelimesini ul olarak yazmaktadır. Ortaya çıkan sonuç, melek alfabesinin seslendirilmesi, ilk başta görüldüğünden çok daha fazla İngiliz diline benzemektedir.

Melek Alfabesi Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Yunan Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Yunan Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Alfabe Türleri ve Anlamları

Alfabe Türleri ve Anlamları

Enokyan Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Enokyan Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Kiril Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Kiril Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Göktürkçe Alfabe Kullanımı ve Tarihi

Göktürkçe Alfabe Kullanımı ve Tarihi

Güncel

Macar Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Macar Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Güncel

Sanskrit Alfabesi Kullanımı ve Tarihçesi

Sanskrit Alfabesi Kullanımı ve Tarihçesi

Güncel

İşaret Dili Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

İşaret Dili Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Hintçe Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Hintçe Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Kör Alfabesi Tarihi ve Kullanımı

Kör Alfabesi Tarihi ve Kullanımı

Grafiti Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Grafiti Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Fransızca Alfabe Kullanımı ve Tarihi

Fransızca Alfabe Kullanımı ve Tarihi

Mors Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Mors Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Korece Alfabe Kullanımı ve Tarihi

Korece Alfabe Kullanımı ve Tarihi

Türk Alfabesi Harfleri ve Dizilişleri

Türk Alfabesi Harfleri ve Dizilişleri

Azerbaycan Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Azerbaycan Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Kuranı Kerim Alfabesi

Kuranı Kerim Alfabesi

Kırgız Alfabesi Kullanımı ve Tarihçesi

Kırgız Alfabesi Kullanımı ve Tarihçesi

Tayland Alfabesi Tarihçesi ve Kullanımı

Tayland Alfabesi Tarihçesi ve Kullanımı

Alfabe Çeşitlerinin Özellikleri

Alfabe Çeşitlerinin Özellikleri

Almanca Alfabe Kullanımı ve Tarihi

Almanca Alfabe Kullanımı ve Tarihi

Makedon Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Makedon Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Viking Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Viking Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Osmanlıca Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Osmanlıca Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Alfabe Sırası

Alfabe Sırası

Roma Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Roma Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Ermeni Alfabesi Yazılışı ve Okunuşları

Ermeni Alfabesi Yazılışı ve Okunuşları

Melek Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Melek Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Bulgar Alfabesi Okunuşları ve Okunuşları

Bulgar Alfabesi Okunuşları ve Okunuşları