Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Melek Alfabesi

Melek Alfabesi

Melek Alfabesi, Enokyan Büyü Alfabesi, Dr. John Dee ve Edward Kelley‘nin çalışmaları sonucunda 1580'li yıllarda bunlar tarafından ortaya atılan melek alfebesi son derece karmaşık bir dil ve sembol sistemidir. Bu sistem onlara bedensiz varlıklar tarafından tebliğ edildiğini öne sürmüşlerdir (Teorik olarak). İnançlarından dolayı bu varlıklar melek diye tanımladılar ve onların öğretileri melek alfebesi (Enokyan) olarak günümüze kadar gelmiştir. 19. Yüzyılın sonlarında, Golden Dawn cemiyeti üyesiolan Aleister Crowley ve McGregor Mathers tarafından bu konuda önemli çalışmalar yapılmıştır. Bu sistemin evren görüşü şu biçimdedir. Fiziksel evren iki yöne aynı anda hareket eden dört boyutlu bir hiperküredir. Dördüncü boyutta hareket eden bir Einstein evreni düşünülürse (Buna zaman benzeri hareket deniyor), Hiperküre elemanlara bunun devamında elamanlar da alt elemanlara bölünmüştür. Bunlar da ayrıca bölünür, dolayısıyla bütünün her biriminin içerdiği güç istenildiğinde belirli ya da genel olabiliyor. Varlıklar bu güçlerin çeşitli çalışmalarında kullanılacak insan dışı bir dilde yazılı bir dizi metin (Anahtar veya çağrı) verdiler. Bu sistemde ayrıca, gezegen güçleri gibi oldukça yaygın Rönesans büyücülük unsurları da vardır. Melek alfabesi kelimelerin aynı kabaladaki Dal dili gibi titreşimler ve fonetik üzerine kurulu bir dil hatta birçok kelime tehlikeli olduğundan okumak yerine sadece yazmakla işe yaradığı söylenilen tatbiklerde gerçeklik payı şüpheli görülmekte. Okunuşu ve telaffuz edilişi orijinal dilden farklı bir dile çevrildiğinde bile anlamını yitiriyor zaten. Bu yüzden söylemde bir mantık hatası var. Her şey gibi, melek dili de son 400 yıl içerisinde ufak değişikliklere uğramıştır. Okunuş şekilleri modern hale getirilerek bu günün kullanıcılarına daha kolay bir yöntem sunulmuştur. Aşağıdaki harf tablosu, düzenleme çalışması içerisinde alfabenin dilde nasıl çıkarılması gerektiğini açıklamaktadır.

Alfabe Seslendirmeleri

 • A; Genelde ah
 • B; Genelde beh
 • C; Genelde keh
 • D; Genelde deh
 • E; Genelde eh
 • F; Genelde feh, bazı durumlarda eff
 • G; Genelde geh ya da ge, bazı durumlarda eg
 • H; Genelde heh
 • İ; Genelde Ee
 • J; Genelde jeh
 • K; Genelde keh
 • L; Genelde leh, Bazen el
 • M; Genelde meh, bazen em
 • N; Genelde neh, bazı durumlarda en noo ya da nu
 • O; Genelde oh
 • P; Genelde peh
 • Q; Genelde qeh bazen queh ya da quah
 • R; Genelde reh, rah, bazen de ar
 • S; Genelde seh bazen ess
 • T; Genelde teh
 • U; Genelde ueh
 • V; Genelde veh
 • W; Genelde weh (Çok nadiren kullanılan bir sestir)
 • X; Genelde ts, Bazen de sah
 • Y; Genelde yeh, bazı kelimelerde Ee
 • Z; Genelde zeh, bazı kelimelerde zod, nadiren de zoad
Melek Alfebesi Fonetiğin Önemi: bu durumda yukarıdaki metni okumak için önce fonetiği ve titreşim vurgulama etkisini bilmekte fayda var. Bu gibi dillerde yazmakla sonuca ulaşılamıyor, çünkü yüz yıllardır kelimelere yüklenen enerjilerin titreşimleri ile çalışılıyor. Melek dili metinleri, doğaüstü varlıkların davetlerini içeren bir dizi çağrılar içerdiğinden kelimelerin nasıl telaffuz edileceği ve seslendirilmesi önemlidir. Çoğu büyüde, metin içerisindeki seslendirme hataları potansiyel bir tehlikeler oluşturduğu söylenmektedir. Aşağıdaki çalışma, John Dee'nin Melek alfebesinin okunuşu üzerine bir çalışmasıdır. Bulunduğu dönemde John Dee, elinde başka fonetik alfabesi olmadığından çalışmasını İngiliz fonetiğine göre yapmıştır. John Dee dg için yumuşatılmış g sesini kullanmıştır (Fonetik bilgisi olanlar daha iyi anlayacaktır) İngilizcede gem sözcüğü iyi örnektir (Cem) diye okunur (Açık e ile). Dee, çalışmasında birçok sesli harf üzerine vurgulama yapmıştır. Uygulama içerisinde ds di-es olarak seslendirilir. Z harfi zod olarak seslendirilir (İngilizce'de zet ya da zi olarak seslendirmenin aksine). İngilizce'de u harfi yu olarak seslendirildiğinden Yule (Tr-yul) kelimesini ul olarak yazmaktadır. Ortaya çıkan sonuç, melek alfebesinin seslendirilmesi, ilk başta görüldüğünden çok daha fazla İngiliz diline benzemekte olduğudur.
Son Güncelleme : 19.01.2024 10:14:52
Melek Alfabesi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Melek Alfabesi Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Melek Alfabesi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Türk Alfabesi
Türk Alfabesi
Türk alfabesi, 1 Kasım 1928 tarihinde 1353 sayılı kanunla kabul edilmiştir. Alfabede Latin harfleri temel alınmıştır. Kabul edilen kanuna göre, alfabede 29 harf bulunmaktadır. Alfabe büyük ve küçük harfler sırayla yazılmaktadır. Ünlü harflerden 'a, ı...
Alfabe Sırası
Alfabe Sırası
Alfabe sırası, Dış ve iç çevremizde doğru iletişim kurmak için diksiyonumuza dikkat etmemiz gerekir. Yanlış telaffuz bizim kendimizi ifade edemememize neden olur ve yanlış anlaşılmalarla sık sık karşılaşırız. Alfabe sırası seslerin yan yana gelmesiyl...
Arap Alfabesi
Arap Alfabesi
Arap alfabesi, Latin alfabesinin dışında dünyada yazı dili olarak benimsenmiş ve kullanılmış olan yazı sistemidir. İslam dinini benimsemiş olan ülkelerde kullanılmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu da bu alfabeyi kullanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti ise 192...
Çin Alfabesi
Çin Alfabesi
Çin Alfabesi, dünya üzerinde konuşulan ve yazılan bir dil olmaktadır. Bu alfabenin tarihi oldukça eskiye dayanmaktadır. Yapılan araştırmalara göre 3500 yıllık bir geçmişi olmaktadır. Yapılan araştırmalarda, M. Ö. 12. Yüzyıla kadar dayanmaktadır. Yapı...
Hintçe Alfabe
Hintçe Alfabe
Hintçe Alfabe, Hintçe bir Hint dilidir. Hindistan'ın yerli halkı antik ve kutsal olan dillerini farklı alfabeler aracılığı ile yazıya dökmüşlerdir. Çok eski devirlerde, insanların anlaşması konuşmayla ve işaretlerle oluyordu. Daha sonraları, bazı şey...
Alfabe Çeşitleri
Alfabe Çeşitleri
Alfabe Çeşitleri; Alfabe kelimesi Fransız kökenli bir kelimedir. Alfabe eski çağlardan günümüze dek ağız ve dil yolu ile bazı seslerin çıkarılmasını sağlayan ve yazıya dökülen karşılıktır.Yunan Alfabesi: Yunan alfabesi Sami alfabesinden yararlanılara...
Latin Alfabesi
Latin Alfabesi
Latin alfabesinin temelini Latin harfleri oluşturmaktadır. Bu alfabeye Roma alfabesi de denilmektedir. Orijinal Latin alfabesinde 23 harf bulunmaktadır ve dünyada en fazla kullanılan alfabe seçeneğidir. Latin alfabesini kullanan ilk dil Eski Latinced...
Görme Engelliler Alfabesi
Görme Engelliler Alfabesi
Görme engelliler alfabesi, başka bir adı Braille alfabesi, diğer adı da Körler alfabesidir. Louis Braille tarafından 1821 yılında geliştirilmiş ve görme engellilerin okuyup yazmaları için kullanılan alfabedir. Dikdörtgen düzen üzerine dizilerek altı ...
Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabeler
Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabeler
Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeler hem yaşadıkları yer hem de yaşam şekillerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Orta Asya'dan günümüze kadar beş farklı alfabe kullanan Türk devletleri, kullandıkları bu alfabelerle tarihe de ayrıca ö...
Roma Alfabesi
Roma Alfabesi
Roma Alfabesi, Roma alfabesinin diğer adı Latin alfabesidir. Latin kültürünün temelini oluşturur. Roma alfabesinde 23 harf vardır. Roma alfabesi oluşturan büyük ve küçük harfler bulunmaktadır. Günümüzde yeryüzünde en yaygın dil Roma alfabesi yani Lat...
Türkçe Alfabe
Türkçe Alfabe
Türkçe Alfabe, Güzel dilimizin ve eşsiz yurdumuzun alfabesi olan, Türkiye Türkçesinde kullanılan harflerin yer aldığı alfabedir.Türkçe alfabe 1 Kasım 1928 yılında harf inkılabı ile kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Atatürk devrimlerinden biri ola...
Ukrayna Alfabesi
Ukrayna Alfabesi
Ukrayna alfabesi, Ukrayna ülkesinin resmi dili olan Ukraynacayı yazmak ve okumak için kullanılan alfabedir. Eski tarihlerden gelen Kiril alfabesinin Ulusal olan varyasyonlarındandır. Bazen Ukraynaca metinler bazen Kiril alfabesi ile okunamadığın da L...

 

Türk Alfabesi
Alfabe Sırası
Arap Alfabesi
Çin Alfabesi
Hintçe Alfabe
Alfabe Çeşitleri
Latin Alfabesi
Görme Engelliler Alfabesi
Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabeler
Roma Alfabesi
Türkçe Alfabe
Ukrayna Alfabesi
Ermeni Alfabesi
İngilizce Alfabe
Enokyan Alfabesi
Kuranı Kerim Alfabesi
Japonca Alfabe
Kuran Alfabesi
Kiril Alfabesi
Dilsiz Alfabesi
İbranice Alfabe
Fonetik Alfabe
Hawaii Alfabesi
Eski Türk Alfabesi
Orhun Alfabesi
Azerbaycan Alfabesi
Uygur Alfabesi
Kör Alfabesi
Gürcü Alfabesi
Tayland Alfabesi
Popüler İçerik
Ermeni Alfabesi
Ermeni Alfabesi
Ermeni Alfabesi, Ermenistanda kullanılan ve 38 harften oluşan bir alfabe olmaktadır. 31 harf ünsüz harf, 7 harf ise ünlüdür. Okullarda, kiliselerde ve...
İngilizce Alfabe
İngilizce Alfabe
İngilizce alfabe, toplamda 26 harften oluşan, Türkçe alfabeden farklı olarak q, w ve x harflerini barındıran, latin alfabesi temel alınarak oluşturulm...
Enokyan Alfabesi
Enokyan Alfabesi
Enokyan alfabesi; Bu alfabe çeşidi İbraniler tarafından alfabeler değiştirilerek meydana getirildiği, tanrı sembolleri ve kutsal melek sembolleri içer...
Kuranı Kerim Alfabesi
Kuranı Kerim Alfabesi
Kuran-ı Kerim Alfabesi, islam dininin ana kitabı olan Kuran-ı Kerim' de birbirinden güzel ve farklı anlamları ifade eden toplam 28 harf bulunmaktadır....
Japonca Alfabe
Japonca Alfabe
Japonca Alfabesi, Japonya da Japon halk tarafından kullanılan 3 tür alfabe vardır. Bunlar  Kanci Hiragana Katakana Japonlar Çinliler ile yakla...
Kuran Alfabesi
Kuran Alfabesi
Kuran Alfabesi, Kur'an'ın kendine has bir dili ve alfabesi olan (Kur'an Alfabesi) tamamen farklı bir kavramı oluşturur. Kur'an-ı Kerim alfabesi 28 har...
Kiril Alfabesi
Kiril Alfabesi
Kiril alfabesi, gibi daha bir çok alfabeyi bilmeden önce alfabenin ne analama geldiğini bilmek gerekmektedir. Birinci bin yıldan beri alfabe oluşturma...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Türk Alfabesi
Alfabe Sırası
Arap Alfabesi
Çin Alfabesi
Hintçe Alfabe
Alfabe Harfleri
Yardıma İhtiyacım Var
Braille Alfabesi
Şifrenin Açılımı
Harf Konumu
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Alfabe Harfleri
Yardıma İhtiyacım Var
Braille Alfabesi
Şifrenin Açılımı
Harf Konumu
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024