Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Makedon Alfabesi

Makedon Alfabesi

Makedon alfabesi Makedonca'nın yazımı için kullanılan Kiril alfabesi nedir pitonun 1945'te vermiş olduğu Tito 4ile anti-faşist Makedon Meclisi tarafından oluşturulmuştur Makedon alfabesi 31 harften oluşmaktadır. Makedon alfabesindeki S harfi Latin alfabesinden gelme değildir. Sadece J harfi Latin alfabesinden gelmedir. Yunan Stigma ç harfinden gelmektedir latincedeki S harfine benzemesi tamamen rastlantıdır. Makedonca Güney Slav dillerinin Doğu grubundan bir dildir makedonların ve Makedonya Cumhuriyeti'nin resmi dilidir Makedonca yazıya dökülen ilk Slav dilidir yazıya dökülmesi ile gelişmeye başlamıştır Makedon dili yüzyıllarca komşuları tarafından inşa edilmiştir Bulgarlar Makedonca'yı Bulgarcanın bir diyalekti olarak kabul etmişlerdir. Makedonca ilk gelişmesine rağmen ilk sözlük 1875'te Pulevski tarafından kaleme alınmıştır.

Makedon alfabesi tarihçesi


Makedon alfabesi 1903'te standart hale gelmiştir 1945'te Tito ve anti faşist ve Makedon Meclisi tarafından resmiyet kazanmıştır. Fonetiğine uygun harflerle Miriskov adlı Makedon dilbilimci tarafından ilk defa Makedon alfabesi 1903 yılında oluşturulmuştur 1945'te yazıda uyum sağlamak amacıyla aynı seslerle anti-faşist Makedon Meclisi tarafından yeniden düzenlenmiştir Bulgarlar çok uzun yıllar boyunca Makedonya'nın varlığını kabul etmemişlerdir fakat 1999 yılında imzalanan protokol ile Makedon Cumhuriyeti'nin resmi dili olarak Makedonya'yı kabul etmişlerdir Makedonca üç temel döneme ayrılır eski Makedonca dokuzuncu Yüzyıl ve on sekizinci Yüzyıl arasındadır yeni Makedonca 1802 ve 1944 yılları arasında gelişmiştir en son olarak da Çağdaş Makedonca 1945 yılından itibaren günümüze kadar gelmiştir.

Makedon alfabesinin çeşitlemeleri arasında Bulgar alfabesi Rus alfabesi Sırp alfabesi ve Ukrayna alfabesi gelmektedir


Makedonca dokuzuncu yüzyılda yazı dili olarak geliştirmeye başlamıştır buna rağmen bazı Balkan Slav ülkeleri tarafından yüzyıllarca inkâr edilmiştir Makedonca diğer Slav ülkeleri tarafından yasaklanmış ya da dillerinin 16 olarak gösterir gösterilmeye çalışılmıştır bu nedenle dünya ülkelerinde olduğu gibi bizim ülkemizde de yeterince tanınmış bir dil değildir bundan 40 yıl öncesine kadar slow dillerinden bahsedilirken Makedonya'dan hiç kimse söz etmezdi Makedonca ile ilgili çok az bilgi verilirdi Aslında Makedonca Rusça Sırpça slovence Bulgarca gibi slav grubu dillerinden biridir bu dil beşinci yüzyılda Balkan yarımadasına yerleşen silah ovalar arasında oluşmaya başlamıştır Balkan dillerine etkisi ile daha doğrusu Balkan Dilleri ve ilişki kurarak gelişen Makedonca onbeşinci yüzyılda yazı dili olarak varlığını kendini göstermeye başlamıştır Osmanlı Döneminde ise Makedonca Osmanlı'nın etkisinde Türkçe'nin etkisinde kalmıştır akedon alfabesinin slow dilinin bir edebiyat hali edebiyat dili haline gelmesine Kiril ve Metodiy kardeşlerin Payı çok büyüktür. 962 yılında Rastislav ülkesini Almanların kültürel ve siyasi etkisinden kurtarmak için Bizans Çarından yardım ister. Bizans Çarıda Kiril ve Metodiy kardeşleri gönderir. Bu iki kardeş öncelikle Moravya Slavlarına hristiyanlığı kabul ettirmek ić on kitap çevirisini başlarlar. Çeviri öncesi otuz sekiz harfli bir alfabe hazırlarlar. Böylece makedonların edebiyatı gelişmeye başlar Makedonca Yunan ve Bulgar kiliselerinin Amansız etkisi yüzünden 12 Klavyeler arasında en geç gelişen dildir Makedon halkı dilinin yazı dili olarak gelişmesini xvi Yüzyıl ile xix yüzyıl arasında el yazmalarında görmüşlerdir Makedon alfabesi 1944 yılından sonra Makedon halkının gayretleri sayesinde devletin resmi dil olarak kabul edilmiştir.
Son Güncelleme : 19.01.2024 08:35:10
Makedon Alfabesi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Makedon Alfabesi Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Makedon Alfabesi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Türk Alfabesi
Türk Alfabesi
Türk alfabesi, 1 Kasım 1928 tarihinde 1353 sayılı kanunla kabul edilmiştir. Alfabede Latin harfleri temel alınmıştır. Kabul edilen kanuna göre, alfabede 29 harf bulunmaktadır. Alfabe büyük ve küçük harfler sırayla yazılmaktadır. Ünlü harflerden 'a, ı...
Alfabe Sırası
Alfabe Sırası
Alfabe sırası, Dış ve iç çevremizde doğru iletişim kurmak için diksiyonumuza dikkat etmemiz gerekir. Yanlış telaffuz bizim kendimizi ifade edemememize neden olur ve yanlış anlaşılmalarla sık sık karşılaşırız. Alfabe sırası seslerin yan yana gelmesiyl...
Arap Alfabesi
Arap Alfabesi
Arap alfabesi, Latin alfabesinin dışında dünyada yazı dili olarak benimsenmiş ve kullanılmış olan yazı sistemidir. İslam dinini benimsemiş olan ülkelerde kullanılmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu da bu alfabeyi kullanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti ise 192...
Çin Alfabesi
Çin Alfabesi
Çin Alfabesi, dünya üzerinde konuşulan ve yazılan bir dil olmaktadır. Bu alfabenin tarihi oldukça eskiye dayanmaktadır. Yapılan araştırmalara göre 3500 yıllık bir geçmişi olmaktadır. Yapılan araştırmalarda, M. Ö. 12. Yüzyıla kadar dayanmaktadır. Yapı...
Hintçe Alfabe
Hintçe Alfabe
Hintçe Alfabe, Hintçe bir Hint dilidir. Hindistan'ın yerli halkı antik ve kutsal olan dillerini farklı alfabeler aracılığı ile yazıya dökmüşlerdir. Çok eski devirlerde, insanların anlaşması konuşmayla ve işaretlerle oluyordu. Daha sonraları, bazı şey...
Alfabe Çeşitleri
Alfabe Çeşitleri
Alfabe Çeşitleri; Alfabe kelimesi Fransız kökenli bir kelimedir. Alfabe eski çağlardan günümüze dek ağız ve dil yolu ile bazı seslerin çıkarılmasını sağlayan ve yazıya dökülen karşılıktır.Yunan Alfabesi: Yunan alfabesi Sami alfabesinden yararlanılara...
Latin Alfabesi
Latin Alfabesi
Latin alfabesinin temelini Latin harfleri oluşturmaktadır. Bu alfabeye Roma alfabesi de denilmektedir. Orijinal Latin alfabesinde 23 harf bulunmaktadır ve dünyada en fazla kullanılan alfabe seçeneğidir. Latin alfabesini kullanan ilk dil Eski Latinced...
Görme Engelliler Alfabesi
Görme Engelliler Alfabesi
Görme engelliler alfabesi, başka bir adı Braille alfabesi, diğer adı da Körler alfabesidir. Louis Braille tarafından 1821 yılında geliştirilmiş ve görme engellilerin okuyup yazmaları için kullanılan alfabedir. Dikdörtgen düzen üzerine dizilerek altı ...
Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabeler
Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabeler
Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeler hem yaşadıkları yer hem de yaşam şekillerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Orta Asya'dan günümüze kadar beş farklı alfabe kullanan Türk devletleri, kullandıkları bu alfabelerle tarihe de ayrıca ö...
Roma Alfabesi
Roma Alfabesi
Roma Alfabesi, Roma alfabesinin diğer adı Latin alfabesidir. Latin kültürünün temelini oluşturur. Roma alfabesinde 23 harf vardır. Roma alfabesi oluşturan büyük ve küçük harfler bulunmaktadır. Günümüzde yeryüzünde en yaygın dil Roma alfabesi yani Lat...
Türkçe Alfabe
Türkçe Alfabe
Türkçe Alfabe, Güzel dilimizin ve eşsiz yurdumuzun alfabesi olan, Türkiye Türkçesinde kullanılan harflerin yer aldığı alfabedir.Türkçe alfabe 1 Kasım 1928 yılında harf inkılabı ile kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Atatürk devrimlerinden biri ola...
Ukrayna Alfabesi
Ukrayna Alfabesi
Ukrayna alfabesi, Ukrayna ülkesinin resmi dili olan Ukraynacayı yazmak ve okumak için kullanılan alfabedir. Eski tarihlerden gelen Kiril alfabesinin Ulusal olan varyasyonlarındandır. Bazen Ukraynaca metinler bazen Kiril alfabesi ile okunamadığın da L...

 

Türk Alfabesi
Alfabe Sırası
Arap Alfabesi
Çin Alfabesi
Hintçe Alfabe
Alfabe Çeşitleri
Latin Alfabesi
Görme Engelliler Alfabesi
Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabeler
Roma Alfabesi
Türkçe Alfabe
Ukrayna Alfabesi
Ermeni Alfabesi
İngilizce Alfabe
Enokyan Alfabesi
Kuranı Kerim Alfabesi
Japonca Alfabe
Kuran Alfabesi
Kiril Alfabesi
Dilsiz Alfabesi
İbranice Alfabe
Fonetik Alfabe
Hawaii Alfabesi
Eski Türk Alfabesi
Orhun Alfabesi
Azerbaycan Alfabesi
Uygur Alfabesi
Kör Alfabesi
Gürcü Alfabesi
Tayland Alfabesi
Popüler İçerik
Ermeni Alfabesi
Ermeni Alfabesi
Ermeni Alfabesi, Ermenistanda kullanılan ve 38 harften oluşan bir alfabe olmaktadır. 31 harf ünsüz harf, 7 harf ise ünlüdür. Okullarda, kiliselerde ve...
İngilizce Alfabe
İngilizce Alfabe
İngilizce alfabe, toplamda 26 harften oluşan, Türkçe alfabeden farklı olarak q, w ve x harflerini barındıran, latin alfabesi temel alınarak oluşturulm...
Enokyan Alfabesi
Enokyan Alfabesi
Enokyan alfabesi; Bu alfabe çeşidi İbraniler tarafından alfabeler değiştirilerek meydana getirildiği, tanrı sembolleri ve kutsal melek sembolleri içer...
Kuranı Kerim Alfabesi
Kuranı Kerim Alfabesi
Kuran-ı Kerim Alfabesi, islam dininin ana kitabı olan Kuran-ı Kerim' de birbirinden güzel ve farklı anlamları ifade eden toplam 28 harf bulunmaktadır....
Japonca Alfabe
Japonca Alfabe
Japonca Alfabesi, Japonya da Japon halk tarafından kullanılan 3 tür alfabe vardır. Bunlar Kanci Hiragana Katakana Japonlar Çinliler ile yakla...
Kuran Alfabesi
Kuran Alfabesi
Kuran Alfabesi, Kur'an'ın kendine has bir dili ve alfabesi olan (Kur'an Alfabesi) tamamen farklı bir kavramı oluşturur. Kur'an-ı Kerim alfabesi 28 har...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Türk Alfabesi
Alfabe Sırası
Arap Alfabesi
Çin Alfabesi
Hintçe Alfabe
Alfabe Harfleri
Yardıma İhtiyacım Var
Braille Alfabesi
Şifrenin Açılımı
Harf Konumu
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Alfabe Harfleri
Yardıma İhtiyacım Var
Braille Alfabesi
Şifrenin Açılımı
Harf Konumu
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024