Hintçe Alfabesi Kullanımı ve Tarihi
08 Temmuz 2024

Hintçe Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Hintçe Alfabe

Hintçe, Hindistan'ın en yaygın olarak konuşulan dillerinden biridir ve Hint-Avrupa dil ailesine aittir. Hindistan'ın yerli halkı, antik ve kutsal dillerini yazıya dökmek için çeşitli alfabeler kullanmışlardır. Modern Hintçenin yazımında kullanılan ortak alfabe Devanagari'dir. Devanagari, Hindistan'ın kuzey ve batı bölgelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Hintçe, Sanskrit dili temel alınarak geliştirilmiştir ve Devanagari alfabesi ile yazılmaktadır. Pakistan'ın resmi dili olan Urduca ise Arap alfabesi ile yazılmaktadır. Urduca, farklı din ve kültürlerden gelen halkın ortak dili olarak gelişmiştir. Urdu kelimesi, Türkçe "ordu" kelimesinden türemiştir ve bu etkileşim, Müslüman ve Türk uygarlıklarının bölge üzerindeki uzun süreli etkisinin bir sonucudur.

Hint Alfabesinin Özellikleri

Hint alfabesi, hecelenerek ve soldan sağa doğru yazılır. Hintçenin temelini oluşturan Sanskrit dili ve bu dilden türemiş olan bölgesel dil unsurlarını içerir. Ancak Sanskrit dili, günümüzde halk tarafından kullanılmayan bir dildir ve daha çok tarih ve araştırma alanlarında kullanılmaktadır. Hindistan'da bu dili konuşan yaklaşık üç milyon kişinin olduğu düşünülmektedir. Hindistan'ın çeşitli bölgelerinde birçok yerel dil kullanılmaktadır. Aynı zamanda Hintçenin oluşmasında Müslümanların kullandığı Arapça ve Farsça dillerinin de büyük katkısı olmuştur. Hintçenin esnek yapısı, çevre dil ve kültürlerle birleşmeyi sağlamış ve halkın ortak dili haline gelmiştir.

Hint Alfabesinde Yer Alan Harfler

Hint alfabesinde yer alan harflerin yazım, okunuş ve sırası şu şekildedir:
 • अ - A
 • आ - Ā, okunuşu şapkalı â şeklinde, uzatarak okunur.
 • ए - E
 • ऐ - Ai, okunuşu ei
 • ओ - O
 • औ - Au, okunuşu ov şeklindedir.
 • ऒ - O şeklindedir fakat yuvarlayarak ouvv şeklinde okunur.
 • इ - i
 • ई - Ī, çift i varmış gibi okunur.
 • उ - U
 • ऊ - Ū, uzatarak okunur.
 • ब - B
 • ह - H
 • ग - G
 • द - D
 • ड - Ḍ olarak yazılır ve r şeklinde okunur.
 • प - P
 • ज - J, c şeklinde okunur.
 • र - R
 • क - K
 • त - T
 • च - C, ancak ç diye okunur.
 • ट - Ṭ, t ile ç sesi arasındadır. Bu harfi okurken dili kıvırmak ve üst dişlerin arasına vurgu yaparak söylemek gerekir.
 • म - M
 • न - N
 • व - V
 • ल - L
 • स - S
 • य - Y
 • फ - Ph
 • भ - Bh, sert bir şekilde “b” olarak okunur.
 • ण - Ṇ, farklı bir N harfidir.
 • घ - Gh, sert g olarak okunur.
 • थ - Th
 • झ - Jh, okunuşu chh şeklindedir.
 • ध - Dh, rh şeklinde okunur.
 • ख - Kh, bh gibi sert k olarak okunur.
 • छ - Chh, dh gibi çh şeklinde okunur.
 • ष - Ṣh, şh şeklinde okunur.
 • श - Śh, ş diye okunur.
 • ढ - Ḍh, d harfine vurgu yaparak sert şekilde okunur.

Hintçe Alfabe Özellikleri Nelerdir?

 • Alfabe soldan sağa doğru yazılır.
 • Hintçe alfabe yirmi sekiz harften oluşur.
 • Alfabede büyük ve küçük harfler yoktur.
 • Noktalama işaret kuralları yoktur.
 • Harfler kelimelerin başında, ortasında ve sonunda farklı şekillerde yazılır.
 • Alfabede bazı harfler sonraki harflerle birleşmez.
 • Alfabenin ünlü harfleri zengin değildir.
 • Seslerin uzun kullanımı vardır.
 • Alfabede O ve Ö harfleri kullanılmaz.
 • Harfler işaretlerle seslendirilir.
 • Hintçe alfabede üç tane sesli harf vardır.

Hintçe alfabenin bu özellikleri, onu diğer dillerin alfabelerinden ayıran ve benzersiz kılan unsurlardır. Hintçe, tarihsel ve kültürel zenginliği ile önemli bir dil olarak varlığını sürdürmektedir.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

soru

tapasya

04 Haziran 2024 Salı

Türkiye alfabesi gibi güzel degil

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Sana katılıyorum, Türk Alfabesi'nin kendine özgü bir güzelliği var.

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Alfabe Sırası

Alfabe Sırası

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Çince Alfabe Kullanımı ve Tarihi

Çince Alfabe Kullanımı ve Tarihi

Fransızca Alfabe Kullanımı ve Tarihi

Fransızca Alfabe Kullanımı ve Tarihi

Enokyan Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Enokyan Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Kuranı Kerim Alfabesi

Kuranı Kerim Alfabesi

Bulgar Alfabesi Okunuşları ve Okunuşları

Bulgar Alfabesi Okunuşları ve Okunuşları

Güncel

Hintçe Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Hintçe Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Güncel

Kuran Alfabesi Yazılışı ve Okunuşu

Kuran Alfabesi Yazılışı ve Okunuşu

Kiril Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Kiril Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Göktürk Alfabesi

Göktürk Alfabesi

Ermeni Alfabesi Yazılışı ve Okunuşları

Ermeni Alfabesi Yazılışı ve Okunuşları

Havacılık Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Havacılık Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Alfabe Çeşitlerinin Özellikleri

Alfabe Çeşitlerinin Özellikleri

Göktürkçe Alfabe Kullanımı ve Tarihi

Göktürkçe Alfabe Kullanımı ve Tarihi

Fringe Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Fringe Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Latin Alfabesi Yazılışı ve Okunuşu

Latin Alfabesi Yazılışı ve Okunuşu

Roma Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Roma Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Türkçe Alfabe Kullanımı ve Tarihi

Türkçe Alfabe Kullanımı ve Tarihi

Mors Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Mors Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Kanji Alfabesi Tarihçesi ve Kullanımı

Kanji Alfabesi Tarihçesi ve Kullanımı