Orhun Alfabesi Kullanımı ve Tarihçesi
11 Temmuz 2024

Orhun Alfabesi Kullanımı ve Tarihçesi

Orhun Alfabesi

Orhun alfabesi, aynı zamanda Göktürk alfabesi veya Köktürk alfabesi olarak da bilinir ve Türkçenin tarihi boyunca kullandığı ilk düzenli ve resmi yazı sistemidir. Orhun alfabesi, eski İskandinav yazıtlarında kullanılan runik karakterlere benzediği için Rus ve Avrupa Türkoloji literatüründe birçok isimle anılmıştır:

  • Yenisey Run harfleri
  • Sibirya Run harfleri
  • Türk Run yazısı
  • Runik alfabe

Orhun alfabesi, Göktürk yazıtlarında kullanıldığından dolayı Göktürk alfabesi olarak da anılmaktadır. M.Ö. 200 ve M.Ö. 150 yıllarında kullanılmaya başlanmış olan Orhun alfabesi, otuz altı harf ile şekillenmiştir. Türk dilinin bu Orhun alfabesi, onuncu yüzyıla kadar kullanılmıştır.

Orhun Alfabesi Tarihçesi

Yenisey yazıtlarında yüzün üzerinde olan damga yani harf sayısı, Orhun yazıtlarında toplamda otuz sekiz harfe düşmüştür. Bu damgaların kaya resimlerinde zaman içerisinde harflere dönüştüğü düşünülmüştür ve bu damgalar yani harfler dokuzuncu yüzyıla kadar kullanılmaya devam etmiştir. Orhun alfabelerinden geriye kalan en iyi görsel kanıt Göktürk yazıtlarıdır. Ancak bu yazıtların araştırılıp çözümlenmesi on dokuzuncu yüzyıla kadar yapılamamıştır.

Orhun alfabesinin en eski örneği, Kazakistan'da Sakalara ait olduğu düşünülen Esik Kurganı'nda bulunan M.Ö. dördüncü yüzyıla ait gümüş tabaktır. Göktürkler, Kırgızlar ve Uygurlar tarafından kullanılan Orhun alfabesi, bazı Türk boyları tarafından Avrupa'ya kadar taşınmıştır. Orhun alfabesi ile yazılmış birçok metin bulunmaktadır. Bu metinler Wolfgang Scharlipp, Talat Tekin ve Marcel Erdal tarafından ayrıntılı olarak araştırılmıştır.

Orhun Alfabesi ve Yazım Kuralları

Orhun alfabesinde toplamda otuz sekiz harf vardır. Bunlardan dördü ünlü, geriye kalan otuz dört tanesi ise ünsüz işaretlerdir. Türkçe alfabesinde bu kadar ünsüz harf bulunmaz. Bu durumun sebebi, Orhun alfabesinde birçok ünsüz harfin iki işaret ile gösterilmesinden kaynaklanmaktadır.

Orhun alfabesi ile yazılan metinlerde harfler ayrı ayrı yazılır. Türkçedeki gibi birleştirilerek yazılmaz. Alfabe ile yazılan sözcükler, aralarına üst üste iki nokta koymak suretiyle birbirinden ayrı yazılır. Bunun dışında Orhun alfabesi yazımında başka bir noktalama işareti yoktur. Orhun alfabesi ile yazılan yazılar genellikle sağdan sola, tıpkı Arapça ve Farsçadaki gibi yazılmıştır. Tam tersi soldan sağa doğru yazıldığında ise harfler tamamen ters yazılmıştır.

Orhun alfabesinde seslerin çoğu yazılmadan yapılmıştır. Sesli harfler ilk hecelerde yazılarak sonrasında gelen sesliler de aynı ise diğerleri yazılmaz. Son harf de sesli bitiyorsa o harf de yazılır. Orhun alfabesindeki sessiz harf yazımı da oldukça sağlamdır. Harf fazlalığına rağmen önemli bir karışıklık durumu gözlemlenmez. Ancak ince ve kalın sessizlerin bazı yerlerde birbirinin yerine kullanıldığı görülmüştür. Bu da Orhun alfabesinin birçok alfabeden ne kadar farklı yapıda olduğunun en belirgin göstergelerinden biridir.

Ekstra Bilgiler

Orhun alfabesi, yalnızca Türk dili için değil, genel olarak dünya dilleri tarihi açısından da önemli bir yere sahiptir. Orhun Yazıtları, Türk dili ve kültürünün erken dönemlerine ışık tutan en önemli kaynaklardan biridir. Yazıtlar, Türklerin tarih, kültür, toplum yapısı ve inanç sistemleri hakkında da önemli bilgiler sunmaktadır.

Bu yazılı belgeler, Türk medeniyetinin gelişimi ve dünya tarihindeki yeri açısından da büyük bir öneme sahiptir. Orhun Yazıtları, Türk edebiyatının ve yazılı tarihinin en eski örnekleri olarak kabul edilmektedir.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Göktürk Alfabesi

Göktürk Alfabesi

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Bulgar Alfabesi Okunuşları ve Okunuşları

Bulgar Alfabesi Okunuşları ve Okunuşları

Mısır Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Mısır Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Moğol Alfabesi ve Harfleri

Moğol Alfabesi ve Harfleri

Sanskrit Alfabesi Kullanımı ve Tarihçesi

Sanskrit Alfabesi Kullanımı ve Tarihçesi

Hintçe Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Hintçe Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Güncel

Melek Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Melek Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Güncel

Ukrayna Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Ukrayna Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Japonca Alfabe Kullanımı ve Tarihi

Japonca Alfabe Kullanımı ve Tarihi

Latin Alfabesi Yazılışı ve Okunuşu

Latin Alfabesi Yazılışı ve Okunuşu

Türkçe Alfabe Kullanımı ve Tarihi

Türkçe Alfabe Kullanımı ve Tarihi

İbranice Alfabe Kullanımı ve Tarihi

İbranice Alfabe Kullanımı ve Tarihi

Arap Alfabesi Harfleri ve Özellikleri

Arap Alfabesi Harfleri ve Özellikleri

Viking Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Viking Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Çince Alfabe Kullanımı ve Tarihi

Çince Alfabe Kullanımı ve Tarihi

Roma Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Roma Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Elif Ba Alfabesi Okunuşu ve Kullanımı

Elif Ba Alfabesi Okunuşu ve Kullanımı

Almanca Alfabe Kullanımı ve Tarihi

Almanca Alfabe Kullanımı ve Tarihi

İşaret Dili Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

İşaret Dili Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Braille Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Braille Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Süryani Alfabesi ve Harfleri

Süryani Alfabesi ve Harfleri

Kuranı Kerim Alfabesi

Kuranı Kerim Alfabesi

Bizans Alfabesi ve Harfleri

Bizans Alfabesi ve Harfleri

Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabeler

Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabeler

Mors Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Mors Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Gürcü Alfabesi Özellikleri ve Kullanımı

Gürcü Alfabesi Özellikleri ve Kullanımı

Alfabe Sırası

Alfabe Sırası

Kiril Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Kiril Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Havacılık Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Havacılık Alfabesi Kullanımı ve Tarihi